Aşının Yan etkileri? Aşının zararları? Aşının içinde ne var? Aşının faydaları?
Aşının Yan etkileri? Aşının zararları? Aşının içinde ne var? Aşının faydaları?
Türk Tabipleri Birliği (TTB), bilhassa çocukluk devresi aşı oranlarının düşmesi, çocuklarına aşı
yapmış oldurmayan aile adedinin artması empieza buna bağlı olarak artabilecek bulaşıcı hastalık
riskine karşı “Aşı Candır Kampanyası”nı başlattı ve sıhhat Bakanlığı’nı artan aşı karşıtlığı
mevzusunda vazifeye çağrı yaptı.

2. Aşının Yan etkileri? Aşının zararları? Aşının içinde ne var? Aşının faydaları?

Kampanya ile alakalı bulgular, İstanbul tabip Odası’nda 5 Nisan 2021 tarihinde düzenlenen basın

toplantısı ile kamuoyuna duyuruldu. Basın toplantısına TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit

Tükel, TTB Halk Sihhati Kolu Başkanı Prof. Doctor Nilay Etiler ve TTB Aile Hekimleri Kolu Başkanı

Dr. Fethi Bozçalı katıldılar.

Prof. Dr. Raşit Tükel, 5-24 Nisan tarihleri arasında Aşı Candır Kampanyası ile bilgilendirme

çalışmalarının yürütüleceğini vurgulayarak, ortaya getirilen çalışmaların bu hususta mevzuyla

alakalı net bir tutum alması amacıyla sıhhat Bakanlığı’na aktarılacağını bildirdi. Tükel,

kampanyanın tüm yurtta detaylı etkinliklerle devam edeceğini söylemiş oldu.


 Aşının Yan etkileri? Aşının zararları? Aşının içinde ne var? Aşının faydaları?


Prof. Doctor Nilay Etiler, aşılama konusunun doktorlar amacıyla her süre çok mühim bulunduğuna

ilgi çekerek, bugün bir çok hastalığın azalmasının sebebinin aşılama yapılması bulunduğunu

kaydetti. Sadece son senelerde doktorlarin aşılama konusu ile alakalı ailelerle karşı karşıya

yaklaştığını ve onları bu hususta ikna etmeye çalıştıklarını özetleyen Etiler, bu mevzuda konuyla alakalı Sağlık Bakanlığı’ndan destek görmediklerine ilgi çekti. Etiler, “Önceden

beri aşılamanın önemini Türk Tabipleri Birliği olarak anlatmaya çalıştık. Son senelerde bu

çalışmalar ile alakalı doktorlarimize bilgilendirme çalışması yapıyoruz” diye mevzuştu.

Dr. Fetih edilmesi Bozçalı da, kampanyanın detaylarına dair verileri paylaştı.

Mevzuşmaların arkasından basın açıklamasını Prof. Dr. Raşit Tükel okudu.

Sağlık Bakanlığı’nın aşılama mevzusunda sorumluluk almaya ve vazifeye çağrı edilmiş bulunduğu

bildirimde şu taleplere yer verildi: konunun aşılama mevzusundaki belirsizlik sona erdirilmeli; TTB’nin 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nda değişimin yapılması önerisi öneme alınarak, bu husustaki meşru düzenlemenin ivedilikle yapılmasını sağlanmalıdır.

Sağlık çalışanlamış olannlar aşılar ve aşılama hizmetleri konusu ile alakalı güncel ve bilimsel bulgular

ile donatılmalı, sıksık hizmet içi eğitimlerle desteklenmelidir.

Kamuoyundaki, medya ve her türlü mesaj aracı kullanılarak aşı ile alakalı vurgu yapılmalı; halkın

şüphelerine karşı bilimsel ve gerçekçi yanıtlar verilmeli, halk bilgilendirilmelidir. ”

TTB bu kampanya ile birlikte bilhassa birinci basamak sıhhat hizmetlerinin sunumu sırasında

yararlanılacak mühim bir kaynağı da tanıttı. TTB Halk Sihhati Kolu tarafınca hazırlanan “Aşı

Rehberi” TTB doğrulusunda basılarak doktor Odalarına dağıtımı yapılmıştır.

Bununla birliktebirlikte TTB aşıların zorunlu duruma getirilmesi amacıyla bir yasa taslağını de

hazırlayarak kamuoyu ile paylaşmıştır.

TTB Aşı ile alakalı daha evvelce de mühim çalışmalarda bulunmuştur;

sıhhat bölümünde yaşanmış olan negatif ilerlemeler sebebiyle Halk Sihhati Kolu, pozitif

deneyimlerimizi ön plana çıkarmak, süreyi bir süzgeçten geçirmek ve motivasyon sağlamak

hedefiyle “Türkiye’de sıhhat Alanında yaşanan pozitif Deneyimler” faaliyeti başlatmıştır. Bu

çalışma kapsamında

Prof. Dr. Feride Saçaklıoğlu’nun “Türkiye’de Aşı Üretiminin başlama Tarihçesi” konulu çalışmanın

neticeları 2002 Nusret Fişek Günleri’nde bir konuşma ile halka açıklanmış ve TRT tarafınca “Aşıyla

Gelen yaşam” isminde bir belgesel çekilerek 14 Mart 2003 tarihinde TRT 2’de yayınlanmıştır. Hem

de “Aşı Pazarı Can Pazarı:

Aşı Üretiminin Perde Arkası” isimli bir kitapçık basılmıştır.

Aşının Yan etkileri? Aşının zararları? Aşının içinde ne var? Aşının faydaları?

Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)Facebook YorumlarıDisqus Yorumları