Akciğer Kanseri belirtisi? Akciğer Kanseri belirtileri? Akciğer Kanseri evreleri?
Akciğer Kanseri belirtisi? Akciğer Kanseri belirtileri? Akciğer Kanseri evreleri?
Akciğer Kanseri Nedir, Kanser Oluşumu,.! 
Akciğerde belli bir sayıda hücreler vardır, bu hücreler kontrolsüz olarak çoğalır ve çoğalan bu
hücreler akciğerde ve etrafındaki organlarda hasarlar meydana getirir. Akciğer kanseri belirtisi, küçük hücreli akciğer kanseri ve büyük hücreli akciğer kanseri olmak üzere ikiye ayrılır, bu oluşuma akciğer kanserinin ilk belirtileri, diyoruz.

Büyük hücreli akciğer kanseri belirtisi,.!

Büyük hücreli akciğer kanseri belirtisi, mikroskopik incelemelerde belli oluyor, hastaya akciğer

kanseri tedavisi,  uygulamadan önce kötü huylu hücrelerin yapısını mikroskobik ölçümlerle

tanımaya çalışılır.  Akciğer kanseri evreleri, birden çok çeşitleri vardır ve bu çeşitleri sırayla

anlamaya çalışalım.

Skuamoz hücreli  akciğer kanseri belirtileri.:!Balıksırtı na benzeyen ince bir görünüşü olan

bu hücre skuamoz  hücrelerdir ve   akciğer kanseri tedavisi, sıralamasında orta derecededir.

Adenokarsinom: Salgısal bir özelliğe sahip olan hücreler toplanarak Adenokarsinom bir gurup

oluştururlar ve  kemoterapi  direnci bakımından orta seviyededir.

Büyük hücreli akciğer kanseri belirtileri karsinom:  Mikroskop altında bakıldığında  diğer

akciğer kanseri belirtileri, nde görülen hücrelerden daha fazla anormal hareketler yapan bir

kanser çeşididir.

 Akciğer kanseri evreleri, Adenoskuamoz karsinom:  Mikroskopla bakıldığında düz bir

şekilde görülen bu hücre grubuna, ayriyetten bez hücre grubu da denilir ve akciğer kanseri

belirtileri, kemoterapi zorluğu sıralamasında orta derecededir.

Pleomorfik kanser hücresi, sarkomatoid kanser hücresi, veya sarkomatöz karsinom

kanser hücresi,:  Bu saydığımız Kanser hücresi isimleri  akciğer kanseri evreleri, sırasında erken

teşhis konulabilmektedir. Ayrıca  akciğer kanseri tedavisi sırasında kemoterapiye en hızlı cevap

veren  akciğer kanseri belirtisidir. Akciğer kanseri belirtisi, Karsinoid tümörü: Bu tümör çeşidi akciğer kanseri evreleri, sırasında en yavaş büyüyen  tümör çeşididir. Nöroendokrin  salgılayan bu virüs çeşiti hücrelere bulaşarak çoğalır. 

Küçük hücreli akciğer kanseri evreleri,:  Küçük hücreli akciğer kanseri belirtileri,  tüm

akciğer kanseri türlerinin yüzde 15'ine denk gelmektedir. Genellikle bu kanser türüne yakalanan

hastaların çoğunluğu sigara kullanmaktadır, tüm akciğer kanseri evreleri ve belirtileri,  bu tür

kanser hücreleri ile kıyaslayacak olursak bu çok daha hızlı yayılan bir akciğer kanseri türüdür  kan

yoluyla taşınarak çoğalır.

Akciğer kanseri ilk belirtileri, kadın ve erkek üzerinde görülme oranları:  Akciğer

kanserinin ilk belirtileri, sigara içme oranı na bağlı olarak kadınlardan daha çok erkekler de

görülmektedir. Çünkü sigara kullanma oranı erkeklerde daha fazladır ve yaş ortalamasını da

dikkate almak gerekir. Akciğer kanseri belirtileri, çoğunlukla 55 yaştan sonra ortaya çıkmaktadır.

Fakat bu değişkendir akciğer kanseri hastasının sigaraya kaç yaşında başladığı, günde kaç paket

sigara içtiği, değişik uyuşturucu maddeler kullanıp kullanmadığı,  durumuna göre akciğer kanseri

ilk belirtileri, ortaya çıkmaktadır.

Akciğer kanseri ilk belirtisi, 45 yaş altında nadiren görülürken 50 ile 70 yaş arasında daha fazla

akciğer kanseri ilk belirtisi, ortaya çıkmaktadır.

Akciğer kanseri ölüm belirtileri, bu yaşlardan sonra daha hızlı şekilde belirmektedir. Fakat tıpta

yaşanan hızlı gelişmeler neticesinde akciğer kanseri ölüm oranı, yavaşlamaktadır.

Ortalama olarak dünya genelinde her yıl 1.3 milyon kişi akciğer kanseri ilk belirtileri,

göstermektedir.

Bu oran ülkemizde ise 30 ile  40 bin kişi arasında değişip kemoterapi, sırası almaktadır.

2018 senesinde akciğer kanseri ilk belirtileri, ve tedavisi araştırmasında sigaraya içme oranına

bağlı olarak değişmekle beraber akciğer kanseri ilk belirtileri,  %80 ile %90 arasında değiştiği

söylenebilir.

Akciğer kanseri ilk belirtileri, sırasında tanı konulması kanseri yenme oranını artırmaktadır.

Sebebi ise akciğer kanseri  evreleri,  böbrek üstü bezleri, karaciğer, kemik, beyin gibi organlarda

hızlı bir şekilde yayılma göstermektedir. Akciğer kanseri tedavisi, ölüm riski yüksek bir o kadar da

kolay tedavi edilebilir bir hastalıktır. Akciğer kanseri ölüm belirtileri, 50 ile 70 yaştan sonra ciddi

anlamda kendini gösterse de 35 yaşından sonra akciğer kanserinde ölüm riski yükselmektedir.

Kadınlarda ise erkeklere oranla akciğer kanseri ilk belirtileri, daha hızlı şekilde görülmektedir. 

25 sene önce akciğer kanseri ilk belirtileri, ve tedavisi 11 erkekte ve 1 kadında başlarken.

Günümüzde ise akciğer kanseri ilk belirtileri, 2 erkekte  1 kadında olacak şekilde hızlı artış

göstermektedir. Burunda en büyük sebeplerden birisi ise kadınların artık eskisinden daha çok

sigara içiyor olmasıdır.

Akciğer kanseri ilk belirtileri, :  Akciğer kanseri ilk belirtileri, yaşadığı şehire göre değişim

göstermektedir.

Akciğerin üst kısmında kendine yer edinen bir kitlenin akciğer bölgesindeki sinirlere baskı yaparak

göz kapağının kasılması, omuz ağrısı, ses kısıklığı ve kas ağrısına  sebep olabiliyor.

Bu ağrılar akciğer kanseri ilk  belirtileri, durumunda sıklıkla görüldüğü için tanı daha çabuk

koyulabiliyor. Bir de şöyle bir durum var bu saydığımız belirtileri üst solunum enfeksiyonu,

akciğerin mikrop kapması, kemiklerde ve kaslarda ağrı şikayetleri,  sebepleri ile de oluşabiliyor.

Eğer bu ağrı şikayetleri 2 hafta veya 3 hafta içerisinde geçmezse hemen bir doktora başvurulması

şiddetle öneriliyor.

3. Akciğer Kanseri belirtisi? Akciğer Kanseri belirtileri? Akciğer Kanseri evreleri?

Akciğer Kanseri belirtisi? Akciğer Kanseri belirtileri? Akciğer Kanseri evreleri?

Akciğer kanseri ilk belirtileri,  şunlardır:  1: Solunumda hırıltı ve nefes darlığının geçmemesi

2: Uzun süren ve giderek şiddetlenen öksürük

3: Öksürme sırasında kanlı balgam gelmesi

4: İştahsızlık ve kilo verme

5: Göğüs kafesi ağrısı

6: Uzun süren ses kısılması

7: Yutkunma zorluğu

Akciğer kanserinin ilk belirtileri, uzun süren ve geçmeyen şiddetli öksürüktür.

Şiddetli öksürük ile beraber çıkan kanlı balgam akciğer kanseri ilk belirtileri,  sıralamasında

birincidir  ve hastaların dörtte birinde görülmektedir.

Akciğer kanseri ilk belirtileri, sırasında baş ağrısı, kemiklerde ağrı, bitmeyen yorgunluk ve uzun

süren halsizlikde şikayetler içerisindedir.

Akciğer kanseri sinsidir: Akciğer kanseri ilk belirtileri, yukarıdaki saydığımız akciğer Kanseri 

türüne göre değişkenlik göstererek hiç belirti vermeden habersizce ilerleyebiliyor.

Normal bir şikayetle hastaneye başvuran hastaların dörtte birinde akciğer kanseri ilk belirtileri,

ortaya çıkıyor.

Başka bir rahatsızlıktan dolayı hastaneye başvuran hastaların akciğer  filmi çektirdiğin de ortaya

çıkabiliyor.

Bu nedenle akciğer kanserinin ilk belirtileri, rutin olarak check up veya kontrol amaçlı hastaneye

başvurulması  sırasında ortaya çıkması hayati önem taşıyor.

Akciğer kanseri ilk belirtileri, bu gibi zamanlarda ortaya çıktığında tedavi olasılığı oldukça

yükseliyor.

Şu anki teknoloji ile bilgisayarlı tomografide çekilen bir filmde akciğer kanseri erken evrelerde

ortaya çıkabiliyor.

Akciğer kanseri ilk belirtileri, : Akciğer kanseri ilk belirtileri,  çoğunlukla sigara içenlerde olsa

da sigara içmeyenlerde de  kanser belirtisi görülebilmektedir.

Akciğer kanseri tedavisi, ve kemoterapi, görenler in yüzde 15'i daha önce hiç sigara içmeye

hastalardan oluşuyor.

Sigara kullanmayan kişilerin sigara dumanına maruz kaldığında sigara içenler kadar akciğer

kanseri riski, taşıdığı yapılan araştırmalarda ortaya çıkmıştır. Sigara içmeyerek ve sigara dumanına

maruz kalmaktan kaçınmakla 10 sene zaman zarfında akciğer kanseri tedavisi, görme olasılığı

%50 Azalmaktadır.

Tütün ve tütün Mamülleri artı nargile olarak içilen tütünler yapılan araştırmalarda ispatlanmış

akciğer kanseri riski, en yüksek faktörlerdir.

Sigara haricinde anneden genler yoluyla bebeğe geçmesi, ileride akciğer kanserine yakalanma

riskini arttırıyor,  asbest gazı ve hava kirliliği de önemli faktörlerdendir. Tüberküloz gibi akciğer

rahatsızlıkları ve akciğere Radyoterapi yapılması akciğer kanseri riskini artırabiliyor.

İçme sularının kirliliği ve İçme sularında fazlaca arsenik maddesi bulunması da kanser belirtisinde

yüksek risk oluşturmaktadır.

Kadınlarda da sigara tüketiminin artması sonucu kanser vakalarının atış yüzdesi giderek

yükseliyor.

Akciğer kanseri riskini azaltabilir miyiz: Akciğer kanseri ilk belirtileri, başlamadan önce

sigarayı İçiyorsak bırakmak, içmiyorsak hiç başlamamak ve dumanına maruz kalmaktan kaçınmak

büyük önem taşıyor.

Sigaraya hayır kampanyalarının çoğalması ile birlikte akciğer kanseri ilk belirtileri, hızla azalmakta

ve sigarayı bırakma oranları hızlı yükselmektedir. Akciğer kanseri tedavisi, sırasında ortaya çıkan

radon gazı yaşanılan bölgede ne derecede yoğunlukta olduğunu ölçebilmenin şimdilik bir yolu

yoktur ve asbest maddesi de aynı şekildedir, onu ölçebilen herhangi bir mekanizma bulunmadığı

gibi akciğer kanseri ilk belirtilerinde vücuda yaptığı etkilerden anlaşılabilmek tedir.

Akciğer kanseri evreleri:  Akciğer kanseri tedavisi, başlamadan önce  akciğer kanseri tanısı,

konulan kişi ile konuşmak tedavi sürecini oldukça etkileyecektir.

Kişinin bebeklik ve çocukluk dönemlerinde geçirdiği hastalıklar öğrenilmelidir. Tütün veya tütün

ürünleri kullanıp kullanılmadığı sorulmalıdır, çevresinde veya  çalıştığı ortamlarda kanser yapıcı

maddeler olup olmadığı, ailesinde daha önce akciğer kanseri tedavisi, olup olmadığı sorulmalıdır.

Eğer kişide akciğer kanseri şüphesi varsa ilk etapta balgam testi istenir, şiddetli öksürük ve

beraber akciğerden çıkan maddelerin mikroskobik incelemesi sonuçları istenebilir,  bu inceleme

akciğer kanseri ilk belirtileri,  aşamasında oldukça önemli ve basit bir işlemdir.

Doktorun akciğer kanseri tedavisi başlatmadan önce akciğerin dokusunu öğrenmek isteyebilir.

Bu araştırma kanserin küçük hücreli mi yoksa büyük hücreli mi veya ne hızla yayılıyor,  akciğer

kanseri evreleri, konusunda nerede olduğunu tespit etmek içindir.

Sonra bilgisayarlı tomografi çektirip oluşan tümöre  en kısa yoldan nasıl ulaşabileceğini tespit

etmek için  yollar aranır.

Milimetrik iğne ile veya bronkoskopi ile oluşan tümöre nereden ulaşabileceği konusunda karar

verilir. Biyopsisinin incelenmesi ile de akciğer kanserinin  çeşiti belli olur. Eğer kanser hücreleri

diğer organlara sıçramış ise organlardan da parça alınarak kanser çeşitin'in hangisi olduğu tespit

edilebilir.

Hangi akciğer kanseri çeşiti olduğu tespit edildikten sonra sıra gelir akciğer kanseri ilk evreleri,

konusuna.

Akciğer kanserini erken fark etmenin önemi: Akciğer kanseri ilk evrede akciğerin içindeki

lenflere veya diğer organlara sıçramadan önce nadir de olsa ilk evrelerinde fark edilebiliyor.

Erken yaşta akciğer kanserine yakalanma riski yüzde 15'tir.

Akciğer lenflerine sıçramamış hastalarda 5 yıllık içerisinde ölüm oranı %50 dir.

Maalesef ki bu hasta grupları akciğer kanseri tedavisi, başladığı andan itibaren akciğer kanseri

tümörleri diğer organlara da sıçradı için tedavi aşamasından sonra sağ kalma oranı yüzde 15 lere

kadar düşüyor.

Akciğer kanseri ilk belirti evreleri, rutin yapılan cekhup larda veya testlerde,  başka bir sağlık

sorunu için hastaneye başvurulduğunda yapılan incelemelerde ortaya çıkmaktadır.

Akciğer kanseri İlk Evre belirtileri:  Akciğer kanseri İlk evre belirtileri kendi içerisinde dörde

ayrılır.

1: Eğer kanser hücreleri akciğer duvarları içerisinde ise ilk evrede.

2:  En yakın lenf bezlerine yayılmıştır.

3:  Her iki ciğerin hücrelerinde ve duvarlarına yayılmıştır.

4: Kemiklere karaciğere böbrek üstü bezlere ve yakın organlara sıçramıştır.

Akciğer kanseri tedavisi, belirlenen evrelere göre değişim göstermektedir.

Eğer akciğer kanseri İlk Eevre belirtileri, sırasında ortaya çıktıysa tedavi şansı daha fazladır.

Akciğer  içerisindeki tümörler ameliyat edilerek akciğer içerisinden alınır ve  doktorun belirtilen

şartlarda akciğer kanseri tedavisi, başlatılır.

Kanser tümörü ilerlemiş evrelerde ise kemoterapi yardımıyla veya radyoterapi tedavisi ile kanser

hücresi çeşitlerine bağlı olarak  hangi ilaç gruplarının kullanılacağı ve  kullanma süresi ne kadar

olacağı  doktor heyeti tarafından belirlenmektedir.

Akciğer kanseri tedavisi: Akciğer kanseri tedavisi, diğer kanser çeşitlerinde olduğu gibi

hastanın sağlık durumu kanserin hangi evrede olduğu ve kanserin hücre tipi gibi  birden  fazla

duruma göre değişir.

Yukarıda saydığımız birden fazla evrede farklı tedaviler ve kişinin sağlık durumu göz önüne

alınarak uygun bir tedaviye geçilir. Bu sebeple akciğer kanseri tedavisi konusunda tam donanımlı

bir hastane ve uzman ekip seçmenin önemi oldukça fazladır.

Akciğer kanseri tedavisi, sürecinde yapılan ameliyatlardan sonra gözle görülmeyen geride kalan 

kanser hücresi ihtimali düşünülerek yapılan adjuvan  tedavisi ile yok edilir, bu yöntemde hastanın

kanser çeşidi, hastanın sağlığı  gözünde alınarak başlanır.

Akciğer kanseri tedavisi, sırasında   ameliyat edilen hastalar adjuvan tedavisi  olarak sadece 

kemoterapi veya Radyoterapi görebilir, olmazsa doktor gözetimi altında ikisi birden yapılabilir.

Bazen de akciğer kanseri ilk belirtileri, sırasında ortaya çıkan hastalarda ameliyat sonrasında

adjuvan  tedavisi yapılmaya biliyor.

akciğer kanseri tedavisi ve yöntemleri: Akciğer kanseri İlk evre belirtileri,  başladıktan sonra

yapılan ameliyat akciğer kanseri tedavisi  yöntemlerinden biridir.

Cerrah doktorun müdahale yöntemi tümörün akciğerde oluştuğu noktaya bağlı olarak değişim

göstermektedir, akciğer kanseri ilk belirtileri, sırasında yapılan ufak bir operasyondur.

 Eğer cerrah doktor operasyonla akciğerin sağ tarafını veya sol tarafını komple alırsa buna

pnomonektomi denir.

Bazı akciğer kanseri tümörleri akciğerde yerleştiği konuma göre büyüklüğüne göre ve hastanın

sağlığına göre değişkenlik gösterip ameliyat edilir veya edilemez kararı alınır.

Akciğer kanseri tedavisi sırasında kemoterapi: Akciğer kanseri tedavisi, kemoterapi sırasında kanserli hücrelerin ilaç vasıtası ile bertaraf edilmesidir. 

Kemoterapi çoğu zaman 2 ilaç karışımından oluşur, bu kemoterapi ilaçları sadece uzman hemşire

tarafından hastaya enjekte edilebilir. Kemoterapi ilaçlarının hastaya enjekte edilme sayısına kür

denir, ve çoğu zaman 21 ila 28 günde bir verilir. Akciğer kanseri  tedavisi, nde kemoterapi

genellikle damar yoluyla sıvı ilaç verilmesi veya hap şeklinde geniş donanımlı tedavi merkezlerinde

yapılmaktadır.

Akciğer kanseri, hastaya  kemoterapi uygulanıp uygulanmayacağına patoloji raporunda ki

tümörün çeşidine göre değişkenlik göstermektedir.

Akciğer kanseri tedavisi ve Radyoterapi uygulanması:  Akciğer kanseri tedavisi, sırasında

radyoterapi uygulaması kanser hücresini yüksek ısı ve ışığın vasıtası ile yok etmektir.

Kanserli bölgeye uygulanır ve bu bölgedeki kanser hücreleri etkilenir.

Radyoterapi seçeneği cerrahi operasyona başlamadan önce kanser hücresini küçültmek amacı ile

kullanılabilir veya ameliyattan sonra kalan kanser hücrelerinin  yok edilmesi amacıyla kullanılır.

Uzman doktorların görüşü radyoterapi uygulamasını kemoterapi ile birlikte  ilerlemiş evrelerde ki

hastalarda ve yaşı ilerlemiş olan hastalarda kullanmayı tercih etmektedirler.

Radyoterapi akciğer kanseri evreleri ilerlemiş olan hastalarda omuz ağrıları, boyun ağrıları ve

diğer ağrı şikayetlerini gidermek için de kullanılabiliyor.

Akciğer kanseri tedavisi, sırasında aşı seçeneği:  Akciğer kanseri tedavisi, seçeneklerinde

özellikle son 5 senedir büyük ilerleme kaydedildi.

Daha çok sonuncu evre akciğer kanseri, hastalarında uygulanan  akciğer kanseri aşısı

immünoterapi, hastalara uygulanarak kendi bağışıklık sistemlerini güçlendirip kanser hücreleri

ile savaşmasına  olanak sağlıyor.

 Bu sebeple de kemoterapi ve radyoterapi, ye  kıyasla yan etkileri çok daha azdır.

Bundan 5 yıl öncesine kadar son evrede olan hastalara kemoterapi ve radyoterapi uygulanıp da

sonuç anlamadıktan sonra  kanser aşısı immünoterapi uygulanırdı.

 Şuan ise amerika ve avrupa ülkelerinde akciğer kanseri ilk evre belirtileri, gösterdikten sonra

kanser aşısı ile tedavi ediliyorlar.

Akciğer kanseri tedavisi sırasında aşıyı kimler kullanabilir:  Akciğer kanseri, aşısı herkese

yapılmıyor. İlk önce hastanın bazı kontrollerden geçmesi gerekiyor. Akciğer kanserinin evreleri ve

tümör tipine bağlı olarak kanser aşısını kullanıp kullanılmayacağı belli oluyor, bütün tahliller

yapıldıktan sonra akciğer kanseri aşısı  uygulanabilir denilirse aşı tedavisine başlanıyor.

Akciğer kanseri, aşısında kusma ve bulantı gibi yan etkisi yoktur, fakat bağırsak ve tiroit bezinde

geçicide olsa  inflamasyona yol açıyor.

Akciğer kanseri tedavisi, ve aşı etkisi nedir: Kanser aşısı şimdilik son evrede olan hastalarda

uygulamaktadır. Çünkü bu uygulama  akciğer kanseri ölüm belirtileri, ni düşmeyi hedeflemektedir.

Akciğer kanseri evreleri  sıralamasında son sırada olan 4 evrede yapılan bütün tedaviler ve

tetkikler akciğer kanserinde ölüm belirtileri, ni azaltmak içindir.

Akciğer kanseri İlk evre belirtileri, nden ve akciğer kanserinden korunmanın

yöntemleri: Akciğer kanserine yakalanan birinin kanser olma sebebi tek bir etkiyle  olamaz.

Yapılan bilimsel araştırmalar sonucunda  akciğer kanserine yakalanma sebepleri birden fazla

olduğu ispatlanmıştır. Çeşitli sebeplerden dolayı İnsan vücudunda kanser hücreleri üreyebiliyor.

Bunun başlıca sebepleri tütün ve tütün Mamüllerini kullanmak sayılıyor.

Akciğer kanseri, her insanda olabildiği gibi bulaşıcı bir özelliğe sahip değildir.

Bazı insanların bağışıklık sistemi zayıf alabiliyor ve akciğer kanserine yakalanma riski yüksek

oluyor.

Akciğer kanserinin ilk belirtileri, ni şöyle sıralayabiliriz:

1:Akciğer kanseri ve sigara ilişkisi: Sigara kullanmak akciğer kanserine sebep olur.

Tütündeki zararlı maddelerin başında yer alan karsinojen maddesi akciğerdeki hücreleri öldürür.

Bir sigara tiryakisinin akciğer kanseri ilk belirtileri, yaşama riski sigaraya hangi yaşta başladığı, 

günde kaç paket sigara içtiği,  ciğerlerine ne kadar derin çektiği  ile alakalıdır.

Bir kişinin sigarayı bırakması akciğer kanseri İlk evre belirtileri, 'ni  en asgariye indirmiş oluyor.

Pıro, pipo ve akciğer kanseri ilişkisi: Pipo ve Puro içenler,  içmeyenlere göre  akciğer

kanserinin ilk belirtileri, ni daha yüksek görme ihtimaline sahiptir.

Tiryaki kişinin kaç senedir içtiği, kaç adet içtiği içerken ciğerlerine ne kadar derin çektiği, akciğer

kanseri belirtileri, ni  önemli ölçüde değiştirmektedir. Bu tip içiciler dumanını içlerine çekme sebebi

ile ağız kanseri ve akciğer kanserine yakalanma riski diğerlerine göre çok daha fazladır.

 Bir de dumana maruz kalanlar var Pipo ve Puro dumanına maruz kalanlar dumana maruz kalma

yaşlarına göre kanser olma riski fazlaca yüksektir.

Akciğer kanserinin ilk belirtileri, ve asbest ile ilişkisi: Endüstriyel  olarak soğuk hava

geçirmeme özelliğine sahip olarak, bina yalıtımlarda kullanılan asbest maddesi, doğada da fazlaca

bulunan bir mineral gruptur. Asbest minerali gözle görülmeyen ve  havada uçuşan bir madde

olduğu için elbiselere yapışır. Gözle görülmeyen bu maddeleri ciğerlerimize çektiğimiz de oraya

yerleşir ve bulunduğu ortamlarda hücelere zarar verir bu zarar da kanser oluşumu riskini arttırır. 

Bilimsel araştırmalar neticesinde asbest maddesine maruz kalanlar, kalmayanlara oranla 4 kat

daha fazla risk altındadır. Bu riski altındaki meslekler gemi tersanesi işinde çalışanlar, maden

ocaklarında çalışanlar, fren sistemi ve  balata  sanayisinde çalışanlar ve endüstriyel alanlarda

çalışanlar bu risk grubuna dahildir.

Akciğer kanseri ilk belirtileri, ve hava kirliliği ilişkisi:  Akciğer kanseri ilk belirtilerinde hava

kirliliği ile alakalı bir ilişki belirlenmiştir. Fakat tam olarak ne olduğu anlaşılamamıştır ve tıp

fakültelerinde araştırılmaya devam edilmektedir.

Akciğer kanseri ilk belirtileri, ve verem ile ilişkisi: Verem hastalığı 'tüberküloz'  geçiren

kişiler verem olmamış hastalara oranla daha fazla risk grubundadır. Çünkü verem hastalığı akciğer

kanseri oluşumu için zemin hazırlamaktadır.

Akciğer kanseri ne kadar yaşar, : Bir kere akciğer kanseri tedavisi  gören kişiler 2. kez akciğer

kanserine yakalanma riski, hiç akciğer kanserine yakalanmamış kişilere oranla iki kat fazladır.

Akciğer kanseri belirtileri ve tedavisi, ni  gören hastaların tekrar yakalanma olasılığı oldukça

düşüktür yalnızca sigara içenler istisna.

Diğer kanser çeşitlerinede ayrıntılı bir şekilde yer vericem.

Duygu ve düşüncelerinizi yazmayı unutmayın tabiki yorumda yapın sağlıklı günler dilerim.

Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)Facebook YorumlarıDisqus Yorumlarıhttps://nedennedir.com